RETURAB - Din återvinningspartner

Om Returab 2018-05-07T11:21:37+00:00

RETURAB är ett serviceföretag som är specialiserat på återvinning från kontor och fastigheter. Källsortering på kontoret bygger på att vi inte längre ska se våra restprodukter som avfall utan som en användbar och värdefull resurs. Vi gör det enkelt för dig och ditt företag att återvinna.

Verksamhetsområde

RETURAB är verksamma inom återvinningsbranschen och har lång erfarenhet av återvinning från kontor, materialhantering, transport och sekretessdestruktion. Våra grundvärderingar är att leverera kompletta helhetslösningar med fokus på funktionalitet,ekonomi, kvalitet och miljö.

Miljöpolicy

Returab Sverige AB ska på ett miljöriktigt sätt hjälpa sina kunder att återvinna sitt material i så stor omfattning som möjligt.

Returab ska självklart leva som man lär och ha högt ställda krav på sig själva vad gäller sin interna återvinning, rutiner samt att kontinuerligt minimera sin egen miljöpåverkan i så stor omfattning som möjligt. Det innefattar samtliga aktiviteter och processer, allt från kundkontakt till insamling och återvinning. Vi skall sträva efter att efter att kontinuerligt reducera vår negativa miljöpåverkan.

Returab skall arbeta aktivt för att våra kunder ska ha möjlighet att källsortera på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Returab skall i första hand välja varor, produkter och tjänster från leverantörer med ett aktivt miljöarbete.

Returab vill tillsammans med sina kunder, bidra till en hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft.

glodlampa

Skriv ut