Våra tjänster

Returab erbjuder en komplett återvinningslösning för dig och ditt kontor.  Vi ser till att ni får rätt hämtfrekvens, skräddarsytt efter era lokaler och önskemål.

Ofta samarbetar vi med fastighetsägaren för att skapa gemensamma återvinningslösningar för samtliga hyresgäster i fastigheten.

Läs mer om våra tjänster

För dig som är fastighetsägare

Returab är ett återvinningsföretag med starkt fokus på kundvård och service. Vår affärsidé är att på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt återvinna våra kunders material i så stor omfattning som möjligt.

Vi erbjuder er som fastighetsägare ett helhetsgrepp om fastighetens återvinning och sophantering.

För dig som är fastighetsägare

För dig som hyr kontor

Returab hämtar och återvinner restprodukter från ert kontor, returpapper, farligt avfall, elektronik, förpackningar, glas och metall mm. Vi gör det enkelt för dig att få en funktionell och genomtänkt återvinningshantering.

Det ska vara enkelt att göra rätt!
Det ska vara lönsamt att göra rätt!

För dig som hyr kontor