Sveriges första klimatpositiva återvinningsföretag

badge_2

Återvinning har aldrig varit enklare och mer hållbart. Returabystemet® erbjuder marknadens mest klimatsmarta och kostnadseffektiva återvinningshantering.

Returab – återvinn enklare

Mätbar hållbarhet

Returabsystemet® är en komplett hållbarhetslösning för fastighetsbolag och företag som gör er återvinning mätbar, enkel och anpassad efter era förutsättningar och behov.

Färre transporter

Vi minskar ert klimatavtryck med färre och effektivare transporter. Genom att minska antalet transporter sparas stora mängder CO2-utsläpp. För en fossilfri, smart och transportoptimerad återvinning.

bättre ekonomi

Med Returabsystemet® kan ni själva påverka, styra och minska era kostnader. Med ekonomin som styrmedel skapar ni ytterligare incitament för en effektiv återvinningshantering och minskad förbrukning.

Våra kunders behov är grunden för vår verksamhet.
Hög kompetens, högt ansvarstagande i alla våra åtaganden. Vi följer upp vår prestation, arbetar med ständiga förbättringar i samtliga aktiviteter och processer.

ÅTERVINNING HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Returabsystemet® är en komplett hållbarhetslösning för fastighetsbolag och företag. Vi skräddarsyr er återvinningshantering efter era förutsättningar, behov och önskemål, från det lilla till det stora företaget.

Med Returabsystemet® kan ni påverka och följa ert hållbarhetsarbete, få fullständig statistik för er återvinnig och dess CO2 besparingar. Ni kan identifiera trender och analysera ert hållbarhetsarbete via MINA SIDOR.

Återvinningsguide

Källsortering på kontoret bygger på att vi inte ska se våra restprodukter som avfall, utan som en användbar och värdefull resurs. Ett hållbart och effektivt miljöarbete börjar vid källan, det vill säga med att sortera där avfallet uppstår. Det är hos dig allt börjar.

Vårt arbete för en bättre värld

Returab är väldigt stolta att klimatkompensera projektet Vanga Blue Forest Mangrove och bevara den biologiska mångfalden. Dessutom stöttar vi Barncancerfonden. Här kan du läsa mer om vårt arbete för en bättre värld.

Läs mer om våra tjänster

FORTBILDNING / KUNSKAP

Förbättra ert företags hållbarhetsarbete. Här finner ni tillgång till material för kunskap och fortbildning, information om Returabsystemet® och dess många miljö- och kostnadsfördelar.

ÅTERBRUK

Det handlar inte bara om hur vi producerar och återvinner produkter utan även om hur vi på bästa sätt kan återbruka och på så vis förlänga produkters livslängd. Vi hjälper er med cirkulära projekt.

Farligt avfall

Enligt nya krav i EU:s lagstiftning ska uppgifter om det farliga avfall som uppkommer i Sveriges verksamheter finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register. Läs mer om hur vi hjälper er med det.

BEHÅLLARE OCH UTRUSTNING

Förbättra ert företags hållbarhetsarbete. Här finner ni tillgång till material för kunskap och fortbildning, information om Returabsystemet® och dess många miljö- och kostnadsfördelar.

Miljö- och kvalitetspolicy

Returab Sverige AB ska på ett miljöriktigt sätt hjälpa sina kunder att återvinna sitt material i så stor omfattning som möjligt. Returab ska självklart leva som man lär och ha högt ställda krav gällande sin interna hantering, rutiner samt att kontinuerligt minimera sin egen miljöpåverkan i så stor omfattning som möjligt.