Återvinningsguide

Källsortering på kontoret

Källsortering på kontoret bygger på att vi inte längre ska se våra restprodukter som avfall utan som en användbar och värdefull resurs. Det är hos er allt börjar. Varje gång ni lägger en förpackning i en återvinningsbehållare bidrar ni till ett trevligare och bättre samhälle.

Den gamla kapsylen eller konservburken förvandlas till en ny mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir till en snygg skokartong. Den tömda schampoflaskan blir en praktisk diskborste.

På så sätt hjälper du och ditt företag till att spara enorma mängder energi. Ni ser också till att naturens material inte åker ur kretsloppet.

Återvinningsguide

KONTORSPAPPER

Kontorspappret transporteras till närmsta godkända kontorspappersanläggning. Pappret sorteras efter kvalitet och skickas vidare till pappersbruk för att bli till nytt papper. Varje pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger.

Wellpapp och kartonger

Wellpapp produceras uteslutande av förnyelsebara råvaror. Pappret tillverkas av barr- och lövskog samt av återvunnen wellpapp. Limmet produceras huvudsakligen av majsstärkelse, som är vattenlösligt, giftfritt och återvinningsbart.

SEKRETESS

För känslig information som offerter, avtal, ritningar och lönelistor som måste säkerhetsförmalas innan den återvinns erbjuder vi låsta sekretessbehållare. Säkerhetskontrollerad personal hämtar direkt från ert kontor. Informationen transporteras sedan till godkänd sekretessanläggning för garanterad destruktion som sedan transporteras till pappersbruken för att bli till nytt papper.

GÖR SÅ HÄR MED DINA FÖRPACKNINGAR

1. Rengör
För er egen trivsel är det viktigt att skölja ur förpackningar noggrant och låta dem torka.
Detta för att få ett hygieniskt och fräsch kontor utan lukt.

2. Separera
Består förpackningen av mer än ett material, så försök om möjligt att skilja dessa åt.
Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

3. Vik ihop
Böj in vassa lock på metallförpackningar, platta till och vik ihop pappförpackningar som mjölkpaket och mindre kartonger. Detta för att spara plats i era återvinningsbehållare.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Rengjorda pappersförpackningar av kartong, t.ex. mjölkförpackningar. Varje pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger. Energiförbrukingen är 70% lägre när returfiber används istället för ny skogsråvara.

PLASTFÖRPACKNINGAR

Plastflaskor, lådor, lock och bärkassar. Plastförpackningar sorteras i olika typer av plast för att användas som råvara till nya produkter som plastpåsar och sopsäckar.

Metallförpackningar

Konservburkar, kapsyler, aluminiumformar. Metallförpackningar sorteras i olika typer av metall för att användas som råvara till nya produkter. Återvinning av t.ex. aluminium sparar 95% av den energi som annars behövs för att tillverka ny aluminium.

GLASFÖRPACKNINGAR

Flaskor, burkar och andra förpackningar av glas.
Återvunnet glas smälts om till att bli nytt glas. Det fordrar 20% mindre energi när återvunnet glas smälts om till nytt än vid tillverkning av jungfruligt material. Dessutom minskar man CO2-utsläppet markant.

TONERS

Alla sorters färgtoner och bläckpatroner.
Tonerkassetter återfylls eller demonteras för återanvändning i delar till nya tonerkassetter.
Delar som är trasiga omvandlas till fjärrvärme på lokala värmeverk.

Elektronik

Elektronik sorteras och demonteras till materialåtervinning av metaller och plast.
Farliga ämnen som tungmetaller tas omhand så att de inte skadar oss människor eller vår natur.
Att återvinna elektronik sparar både energi och naturtillgångar.

BATTERIER

Laddningsbara batterier, alkaliska batterier, knappcellsbatterier.
Av våra vanligaste batterityper kan hela 75% av innehållet återvinnas.
Batterier klassas som farligt avfall då många av dem innehåller farliga ämnen som kvicksilver och bly. Det är viktigt att vi inte låter dessa ämnen komma ut i vår natur.

LJUSKÄLLOR

Lysrör, glödlampor, halogenlampor och andra lampor med glödtråd.
Lysrör och lågenergilampor kan innehålla kvicksilver, glas och lyspulver. Det renade glaset smäts ner till att bli bland annat glasflaskor och det renade lyspulvret kan återanvändas till nya lysrör och lågenergilampor. Kvicksilvret tas om hand så att det inte skadar natur och människor.

FARLIGT AVFALL

Farligt avfall är föremål som innehåller giftiga ämnen som är skadliga för oss. Dessa föremål är därför extra viktiga att sortera och återvinna. Ert farliga avfall sorteras och behandlas så att det förorenar vår miljö med minsta möjliga påverkan.

BRÄNNBART AVFALL

Brännbart avfall, trä och ej återvinningsbart emballage.
Brännbart avfall omvandlas till el och fjärrvärme på lokala värmeverk.
Brännbart avfall är den största bioenergiresursen i Stockholms län.

SORTERBART AVFALL

Sorterbart avfall transporteras till närmsta återvinningsanläggning för sortering och återvinning.
Metallen återvinns till att bli nya metallprodukter, resterande mängd omvandlas till el och fjärrvärme på lokala värmeverk.

ÖVRIGT AVFALL

Övrigt avfall som jord, tegel, keramik, kakel, porslin och andra minerala massor krossas och blir till utfyllnadsmaterial.

TRÄPALLAR

Hela träpallar återanvänds vilket spar stora mängder CO2 jämfört med att tillverka nya. Att återvinna är väldigt bra, att återanvända är ännu bättre. Trasiga pallar omvandlas till el och fjärrvärme på lokala värmeverk.