Källsortering på kontoret bygger på att vi inte längre ska se våra restprodukter som avfall utan som en användbar och värdefull resurs. Det är hos dig allt börjar.
Varje gång du lägger en förpackning i en återvinningsbehållare bidrar du till ett trevligare och bättre samhälle.

Den gamla kapsylen eller konservburken förvandlas till en ny mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir till en snygg skokartong. Den tömda schampoflaskan blir en praktisk diskborste.

På så sätt hjälper du och ditt företag till att spara enorma mängder energi. Du ser också till att naturens material inte åker ur kretsloppet.

jordglob_800

Glasförpackningar

Glasförpackningar går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras, och det krävs mindre energi att återvinna gammalt glas än att göra helt nytt glas. Drygt 60 procent av allt återvunnet glas blir nya flaskor och burkar, 30 procent kommer tillbaka som glasfiberull.

Metallförpackningar

Idag återvinns ca hälften av alla metallförpackningar. Men allt för ofta hamnar små metallförpackningar som kapsyler i soporna. Om vi skulle återvinna alla kapsyler, skulle bilföretagen kunna tillverka 2200 nya bilkarosser varje år. Aluminium ger den överlägset bästa återvinsten. När vi återvinner aluminium sparar vi 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium.

Plastförpackningar

Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja, som ju är en begränsad naturresurs, behövs i tillverkningen av nya plastprodukter. Men det är endast plastförpackningar – ingen annan plast – som kan lämnas.
Livcykelanalyser, där man tar hänsyn till hela kedjan, inklusive transporter, sköljning, insamling med mera, har visat att återvinning av plast är bättre för miljön än att framställa motsvarande mängd ny plast från jungfruliga råvaror.

Pappersförpackningar

Med pappersförpackningar menas förpackningar av papper, kartong och well. Förpackningar som har innehållit livsmedel är viktiga att noggrant skölja ur för att få en trevlig arbetsmiljö. Fibrerna i pappersförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial förbrukas betydligt mindre energi än vid tillverkning med ny råvara.

Farligt avfall

Definitionen av farligt avfall från kontor, inkluderar bl.a batterier, ljuskällor, elektroniska apparater samt brandfarliga ämnen. Farligt avfall, som innehåller metaller, batterier och annat metallhaltigt avfall kan smältas för att återvinna metallen. Metallhaltigt avfall kan även blandas med rena metallråvaror och ingå i den ordinarie processen vid ett smältverk.

Kvicksilverhaltiga ljuskällor som lysrör t ex, klassas som farligt avfall. Vid transport av farligt avfall krävs lagstadgad dokumentation för bortforsling och sluthantering.

Gör så här med dina förpackningar

   

1. Rengör
För er egen trivsel är det viktigt att skölja ur förpackningar noggrant och låta dem torka.
Detta för att få ett hygieniskt och fräsch kontor utan lukt.

2. Separera
Består förpackningen av mer än ett material, så försök om möjligt att skilja dessa åt.

Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

3. Vik ihop
Böj in vassa lock på metallförpackningar, platta till och vik ihop pappförpackningar som mjölkpaket och mindre kartonger. Detta för att spara plats i era återvinningsbehållare.

Miljöbalken

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs. Detta oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i näringsverksamhet.

Miljöbalken, lokala renhållningsföreskrifter samt bestämmelser för hantering av kemiska produkter ställer allt högre krav på företag som hanterar farligt avfall. Konsekvenserna av bristande hantering kan bli väldigt kostsamma både ekonomiskt och goodwill mässigt.

Enligt miljönbalken ska alla som bedriver verksamhet hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Returab har kunskap om vilken utrustning som behövs samt vilka krav enligt lag som gäller för transport och hantering av farligt avfall. Returab tar även hand om all dokumentation som behövs för att få transportera farligt avfall.