ÅTERBRUK

Vår värld genomgår en cirkulär omställning, det handlar inte bara om hur vi producerar och återvinner varor. Kontorsverksamheter kan bidra genom att bli bättre på att ta hand om sitt avfall och utveckla återbruk och återvinning.

I dag ställer kunder och samarbetspartners, höga miljökrav. De förväntar sig att alla delar av en produktionskedja är miljömedveten, att företaget aktivt arbetar med att minska sina avfallsmängder och arbetar med ständiga förbättringar gällande hållbarhet.

Vi hjälper er med återbruk och cirkularitet, förändringar som innebär tömning, återvinning och kontakter för återbruk av möbler och inredning. Genom vår mångåriga erfarenhet och kontaktnät kan möbler i bra skick säljas eller doneras till andra kontor, skolor etc. där de får en förlängd livscykel.