Returab klimatkompenserar, Vanga Blue Forest Mangrove, Kenya – Plan Vivo

Mangrove är tillsammans med andra marina ekosystem en ovärderlig resurs för att binda koldioxid. Mangroveskogar ger också ett effektivt skydd vid översvämningar och är hem till tusentals olika arter av fiskar, däggdjur och fåglar. Samtidigt hotas mangroven på många håll i världen då kustremsor exploateras och träden huggs ner för att användas som ved och byggmaterial.

Projektet skyddar ett område om 460 hektar mangrove och förbättrar försörjningen för 9000 människor i byarna Vanga, Jimbo och Kiwegu. Finansieringen från klimatkompensationen kommer att användas för att förbättra lokal kapacitet inom skogsförvaltning, lokala företag inom bioodling, ekoturism och krabbodling. Projektet är certifierat av Plan Vivo.

Returab är väldigt stolta att klimatkompensera projektet Vanga Blue Forest Mangrove och bevara den biologiska mångfalden.
Tillsammans med våra kunder vill vi göra vad vi kan för att skapa en bättre värld för oss och kommande generationer.