Farligt avfall

Alla företag hanterar farligt avfall i någon form. Det farliga avfall som oftast uppkommer på kontor är elektronik, batterier och ljuskällor.

Enligt nya krav i EU:s lagstiftning ska uppgifter om det farliga avfall som uppkommer i Sveriges verksamheter finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register. Från och med november 2020 skall därför alla verksamheter i Sverige som hanterar farligt avfall rapportera detta till Naturvårdsverket. Som ert ombud ombesörjer vi anteckningsskyldighet, transportdokumentation och rapportering till Naturvårdsverket via vårt API.

På Mina Sidor kan ni enkelt följa och få en fullständig överblick över den rapportering som vi gjort för er räkning.