Fastighetsbolag

Återvinning för fastighetsbolag

Återvinning har aldrig varit enklare och mer hållbart. Returabystemet® erbjuder marknadens mest klimatsmarta och kostnadseffektiva återvinningshantering.

Returab vill verka för att hjälpa fastighetsbolag att återvinna smart och minska sin negativa miljöpåverkan. Ett hållbart och effektivt miljöarbete börjar vid källan, det vill säga sortera där avfallet uppstår. Vi är specialister på hållbarhet från kommersiella fastigheter.

Mätbar hållbarhet

Returabsystemet® är en komplett hållbarhetslösning för fastighetsbolag och dess hyresgäster som gör er återvinning mätbar, enkel och anpassad efter era förutsättningar och behov.

Vi hämtar återvinningsbart material som uppstår i fastigheten direkt från hyresgästernas lokaler. Fördelen med att hämtningen sker direkt från hyresgästerna är att materialet sorteras direkt vid källan. Detta ökar effektiviteten och gör alla medarbetare motiverade att källsortera.

Färre transporter

Vi minskar ert klimatavtryck med färre och effektivare transporter. Genom att minska antalet transporter till och från fastigheten sparas stora mängder co2-utsläpp. För en fossilfri, smart och transportoptimerad återvinning.

Bättre ekonomi

Med returabsystemet® kan ni själva påverka, styra och minska era kostnader. Med ekonomin som styrmedel skapar ni ytterligare incitament för en effektiv återvinningshantering och minskad förbrukning.

Rutiner och ansvar

Vi tar över ansvaret för soprummen, ser till att det är snyggt och rent, vilket leder till en trevligare fastighet med nöjdare hyresgäster

Här är 8 skäl att använda er av Returabsystemet®:
  1. Förutsättningar för gröna hyresavtal
  2. Ordning och reda i fastigheten
  3. Underlättar vid LEED, BREEM och annan miljöcertifiering av fastigheter
  4. Bättre underlag för framtida inköps- och miljöbeslut
  5. Digital dokumentation för kontroll och spårbarhet
  6. Starkt fokus på kundvård och service
  7. Ökad säkerhet i fastigheten
  8. Nära samarbete med fastighetstekniker

Hållbarhetslösningar

Idag ställs stora krav på fastighetsägare vad gäller hållbarhetslösningar för fastighetsbeståndet. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med ledande fastighetsbolag och kan erbjuda en lösning med bästa tänkbara servicenivå. Digital dokumentation och statistikuppföljningar. En helt fossilfri transportlösning.

Sveriges första klimatpositiva återvinningsföretag*
Fastighetsbranschen har en nyckelroll i den cirkulära omställning som pågår i samhället. Med ett aktivt miljöarbete, ständiga förbättringar och fokus på hållbarhet kan fastighetsägare och hyresgäster tillsammans stärka och optimera sitt hållbarhetsarbete. Idag förbrukar vi resurser som om vi hade två jordklot, vi har bara ett. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle och skapar en bättre värld för oss och kommande generationer.
* Beräkningarna av Returabs klimatpositiva återvinningstjänster har genomförts enlig ISO 14021 och 14067.