Vi tar totalansvar för fastighetens avfallshantering

Återvinning
Vi erbjuder oss att hämta allt återvinningsbart material som uppstår i fastigheten direkt från hyresgästernas lokaler. Fördelen med att hämtningen sker direkt från hyresgästerna är att materialet sorteras närmare användarna, det ökar effektiviteten och gör alla motiverade att källsortera.

Att vårda fastighetsägarens goda varumärke
Vi tar över ansvaret för soprummen så ni slipper problem med illaluktande och stökiga soprum och får en trevligare fastighet med nöjdare hyresgäster.

Statistik
Alla hyresgäster får statistik över avfallet de har sorterat ut och förutsättning skapas för gröna hyresavtal. Det i sin tur ger bättre underlag för framtida inköps- och miljöbeslut.

Vinsterna är flera
Ni får en mer miljövänlig och kostnadseffektiv återvinning genom minskat antal transporter och mindre utsläpp av koldioxid.

Ring oss så berättar vi mer.