Det ska vara enkelt att göra rätt

RETURAB erbjuder en komplett återvinningslösning för dig och ditt kontor. Vi gör det enkelt att få en funktionell och genomtänkt återvinningshantering. Vi ställer ut rena återvinningsbehållare och ser till att ni får rätt hämtningsfrekvens, skräddarsytt efter era lokaler och önskemål.

RETURAB din återvinningspartner
Returab hämtar och återvinner alla restprodukter från ert kontor. Vi hämtar allt från returpapper, glas, metall och plast till farligt avfall och skrivbord. Materialen hämtas av säkerhetsgodkänd personal samt transporteras och lämnas för återvinning på godkända återvinningsanläggningar.

Enkelt och tydligt
Returab erbjuder en enkel och tydlig prissättning. Ni vet alltid vad er återvinning kommer att kosta, då vi endast tar betalt för det material vi hämtar. Givetvis får ni varje år statistik över allt vi har hämtat. Det i sin tur underlättar för budgetering och miljöarbete samt ger er en ekonomisk trygghet.

Affärside
Vår affärsidé är att på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt återvinna våra kunders material i så stor omfattning som möjligt. Returab är ett serviceföretag med många års erfarenhet inom återvinning och materialhantering.