Hur fungerar det

Återvinning

Alla verksamheter genererar avfall, allt från kartonger, förpackningar, emballage och returpapper till matavfall. Allt måste tas om hand och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

Returabsystemet® är en helhetslösning för hur ditt företag kan reducera avfallet och öka återvinningsgraden. Vi har lång erfarenhet och är specialister på återvinning från kontor.

Alla verksamheter genererar avfall, allt från kartonger, förpackningar, emballage och returpapper till matavfall. Allt måste tas om hand och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

Returabsystemet® är en helhetslösning för hur ditt företag kan reducera avfallet och öka återvinningsgraden. Vi har lång erfarenhet och är specialister på återvinning från kontor.

Hur fungerar det, Hur kommer vi igång?

1. Nulägesanalys

Vår personal börjar med att tillsammans med er att göra en nulägesanalys. Vi analyserar ert avfall, volymer, fraktioner, hantering och processer idag, samt vart i avfallshierarkin ert avfall hamnar.

2. Mål

Målet är att så mycket som möjligt av kundens avfall skall hamna så högt upp i avfallshierarkin som möjligt. Detta för att minska er negativa miljöpåverkan, bli mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

3. Handlingsplan

Tillsammans utvecklar vi sedan en handlingsplan och skräddarsyr er återvinningshantering och struktur. Vi optimerar transportlogistik, avfallsflöden, volymer, sorteringsutrustning, samt förbättrar intern kommunikation och information.

4. Rapport

Ert hållbarhetsarbete presenteras i en välgenomtänkt/välarbetad återvinningsrapport. Ni erhåller fullständig återvinningsstatistik, kan följa trender och materialflöden, se era CO-2 besparingar m.m. på vår kundportal/mina sidor/ vår mjukvara Retu®. Rapporten kan användas som underlag för klimatbokslut, miljörevision och vid ISO- certifiering. Alla våra klimatberäkningar är genomförda av tredje part som är experter inom området.

5. Uppföljning/ständiga förbättringar

Ert hållbarhetsarbete presenteras i en välgenomtänkt/välarbetad återvinningsrapport. Ni erhåller fullständig återvinningsstatistik, kan följa trender och materialflöden, se era CO-2 besparingar m.m. på vår kundportal/mina sidor/ vår mjukvara Retu®. Rapporten kan användas som underlag för klimatbokslut, miljörevision och vid ISO- certifiering. Alla våra klimatberäkningar är genomförda av tredje part som är experter inom området.

När ni väl beslutat er att återvinna ert avfall kan det vara svårt att veta hur allt ska sorteras

Vad räknas som brännbart? Hur gör man med papper med känslig information? Hur gör man med glödlampan? Den uttjänta IT-utrustningen? 

Vi hjälper er med att få en återvinningslösning från A till Ö på plats. Från utbildning och information av personal till att utrusta ert kontor med rätt utrustning. Standardkärl eller designade kärl som smälter bättre in i kontorsmiljön. 

Sedan kommer vår egna trevliga servicepersonal och hämtar ert avfall. Transport till återvinningsstationen sker med våra egna biogasdrivna, helt fossilfria lastbilar.

Till sist får ni en rapport på vad ni återvunnit. Hela kedjan kan även följas digitalt i vår kundportal. Där kan ni även skapa egna rapporter och få data in i ert egna miljörapporteringssystem.

Returab erbjuder en komplett återvinningslösning för dig och ditt kontor. Vi ser till att ni får rätt hämtfrekvens, skräddarsytt efter era lokaler och önskemål.

Ofta samarbetar vi med fastighetsägaren för att skapa gemensamma återvinningslösningar för samtliga hyresgäster i fastigheten.