GDPR

Vi lagrar och behandlar personuppgifter i databaser för att kunna fullfölja våra tjänster och eventuell inrapportering till myndigheter som ert ombud. Till de uppgifter som lagras hör: namn, organisationsnummer, växeltelefon nummer, hämtningsadress, faktureringsadress, kontaktperson, arbetsmobil, e-postadress och volymer.