Kontor

Återvinning för kontor

Vi är stolta att presentera att vi är Sveriges första återvinningsföretag med klimatpositiva återvinningstjänster*. Genom att vara klimatpositiva vill vi inspirera människor och företag till att bidra med vad de kan, för att nå ett hållbart samhälle och skapa en bättre värld för oss och kommande generationer.

Vi har ett starkt fokus på hållbarhet, kundvård och hög service. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens mest miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningshantering till våra kunder.

Vi är specialister på att återvinna från kontor och fastigheter. Vi gör att ni återvinner mer, enklare och bättre.

Enkelt och tydligt

Vi hämtar och återvinner alla restprodukter från ert kontor. Vi hämtar allt från kontorspapper, glas-, metall- och plastförpackningar till farligt avfall och skrivbord. Materialen hämtas av säkerhetsgodkänd personal samt transporteras och lämnas för återvinning på godkänd återvinningsanläggning.

Returab erbjuder en enkel och tydlig prissättning. På Mina Sidor får ni fullständig överblick över er återvinning. Perfekt som underlag för rapporter, årsredovisningar, klimatbokslut etc.

* Beräkningarna av Returabs klimatpositiva återvinningstjänster har genomförts enligt ISO 14021 och 14067.