Om oss

RETURAB - Din återvinningspartner

Vision
Vår vision är att skapa optimala förutsättningar för stora som små företag att återvinna sitt material och avfall i så stor omfattning som möjligt. Vi erbjuder våra kunder marknadens mest hållbara och kostnadseffektiva återvinningssystem.
Verksamhetsområde

RETURAB är verksamma inom återvinningsbranschen och har lång erfarenhet av återvinning från kontor, materialhantering, transport och sekretessdestruktion. Våra grundvärderingar är att leverera kompletta helhetslösningar med fokus på funktionalitet, ekonomi, kvalitet och miljö. Våra transporter är fossilfria. Returab har ett starkt fokus på kundvård och service och arbetar med ständiga förbättringar.

Först i Sverige!

Returab är stolta att vara Sveriges första återvinningsföretag med klimatpositiva återvinningstjänster*. Genom att vara klimatpositiva vill vi inspirera människor och företag till att bidra med vad de kan, för att nå ett hållbart samhälle och skapa en bättre värld för oss och kommande generationer.

För att vara klimatpositiva har vi åtagit oss att nå 1,5 graders målet. Att vara klimatpositiv innebär att vi binder mer klimatgaser än vi släpper ut i hela vår värdekedja.

* Beräkningarna av Returabs klimatpositiva återvinningstjänster har genomförts enlig ISO 14021 och 14067.