Returab - Din återvinningspartner

Tack för ett trevligt samarbete!

Hej,

vi på Returab vill tacka er för ett bra och trevligt samarbete. Bifogat finner ni ert återvinningsresultat och dess CO2e besparing med ReturabSystemet® för fastighetsbeteckning, under perioden Start datum till Stop datum.

Här kommer fler positiva nyheter och information om vår hantering och dess många fördelar. Klimatfrågan är sannolikt världens viktigaste fråga, som vi kan och kommer att läsa tillsammans.

Vi vill inspirera andra

Returab, Sveriges första klimatpositiva återvinningsföretag!

Returab är stolta att presentera att vi är Sveriges första återvinningsföretag med klimatpositiva återvinningstjänster. Genom att vara klimatpositiva vill Returab inspirera människor och företag till att bidra med vad de kan, för att nå ett hållbart samhälle och skapa en bättre värld för oss och kommande generationer.

För att vara klimatpositiva har Returab åtagit sig att nå 1,5 gradersmålet. Att vara klimatpositiv innebär att vi binder mer klimatgaser än vi släpper ut i hela vår värdekedja. Företagsanalys och rapport är utförda av U&We, och vår klimatkompensation av ZeroMission.

*Beräkningarna har genomförts enligt den internationella standarden ISO 14021 och 14067.

Returab klimatkompenserar

Vanga Blue Forest Mangrove,
Kenya - Plan Vivo

Returab är stolta att presentera att vi är Sveriges första återvinningsföretag med klimatpositiva återvinningstjänster. Genom att vara klimatpositiva vill Returab inspirera människor och företag till att bidra med vad de kan, för att nå ett hållbart samhälle och skapa en bättre värld för oss och kommande generationer.

För att vara klimatpositiva har Returab åtagit sig att nå 1,5 gradersmålet. Att vara klimatpositiv innebär att vi binder mer klimatgaser än vi släpper ut i hela vår värdekedja. Företagsanalys och rapport är utförda av U&We, och vår klimatkompensation av ZeroMission.

*Beräkningarna har genomförts enligt den internationella standarden ISO 14021 och 14067.

Färre transporter och minskade utsläpp

ReturabSystemet®
för en bättre miljö

Returab hanterar alla hyresgästers återvinning vid ett och samma tillfälle, vilket leder till färre transporter till och från fastigheten. Genom att minska antalet transporter sparas stora mängder CO2-utsläpp. Returabs bilar drivs enbart av 100% fossilfritt bränsle.

Färre fordon är bra för miljön

Med Returab rör sig färre fordon till fastigheten, minsta möjliga miljöpåverkan med andra ord. ReturabSystemet® sparar i snitt 200 transporter per år till fastigheten.

Bra ekonomi

Med Returab betalar ni bara när era återvinningsbehållare är fulla och behöver tömmas. Om inget behöver tömmas kostar det inget. Återvinningsbehållare lånas ut hyresfritt och ni omfattas av fastighetens avtal och erhåller förmånliga priser.

Att ge tillbaka

Vi satsar på Socialt engagemang - CSR

Returab har under många är samarbetat med Barncancerfonden. Tillsammans med er som kunder har vi totalt skänkt över 250 000 kr till Barncancerforskning. Detta för att bekämpa cancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den värd och stöd som de behöver. De insamlade medlen går till forskning och utbildning, råd och stöd samt information.