RETURAB erbjuder en komplett återvinningslösning för dig och ditt kontor. Vi gör det enkelt för dig att få en funktionell och genomtänkt återvinningshantering.

Vi ställer ut rena återvinningsbehållare och ser till att ni får rätt hämtningsfrekvens, skräddarsytt efter era lokaler och önskemål.

Ofta samarbetar vi med fastighetsägaren för att skapa gemensamma återvinningslösningar för samtliga hyresgäster i fastigheten. Vi är din återvinningspartner för helhetslösningar.

Pappersåtervinning

Pappersåtervinning

Tidningar, skrivpapper, reklambroschyrer, kuvert och även mindre mängder kartonger kan ni lägga i vår returpappersbehållare. Vi tar ansvar för sorteringen. När behållaren är full byts den ut mot en tom och ren behållare. Vi byter behållaren från ert kontor tyst och smidigt.

Wellpapp och kartonger

Vi erbjuder kontorsanpassade rullvagnar för uppsamling av wellpapp och kartonger. Vik ihop kartongen och lägg den i rullvagnen för att få plats med maximalt antal kartonger. Rullvagnen ryms i en snygg miljömöbel som finns för uthyrning.

Sekretess

Alla företag hanterar känslig information i någon form, exempelvis offerter, avtal, ritningar och lönelistor m.m
Denna information måste säkerhetsförmalas innan den kan återvinnas. Returab använder låsta sekretessbehållare som vår säkerhetskontrolleradepersonal hämtar direkt från ert kontor. Informationen transporteras sedan till godkänd sekretessanläggning för garanterad destruktion.

För sekretess information i annan form än papper exempelvis hårddiskar och annan digital media erbjuder vi även färdiga hanteringslösningar för detta.

Farligt Avfall

Farligt avfall

Definitionen av farligt avfall från kontor, inkluderar bl.a batterier, ljuskällor, elektroniska apparater samt brandfarliga ämnen. Farligt avfall, som innehåller metaller, batterier och annat metallhaltigt avfall kan smältas för att återvinna metallen. Metallhaltigt avfall kan även blandas med rena metallråvaror och ingå i den ordinarie processen vid ett smältverk.

Kvicksilverhaltiga ljuskällor som lysrör t ex, klassas som farligt avfall. Vid transport av farligt avfall krävs lagstadgad dokumentation för bortforsling och sluthantering.

Elektronik

Elektronik

Vid större mängder elektronik (datorer, skrivare och liknande) tillhandahåller vi speciella vagnar framtagna för kontor.I priset ingår hämtning på våningsplan, transport, lagstadgad dokumentation samt alla avgifter för sluthantering.

FörpackningarFörpackningsinsamling

För återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast har vi flera funktionella helhetslösningar. Vi erbjuder uthyrning av sorteringsmöbler i olika storlekar med plats för sex återvinningsfraktioner. Vi har färdiga hämtningssystem för samtliga kontor.

toner

Tonerkasetter

Alla sorters färgtoner och bläckpatroner kan ni lägga i vår tonerlåda. Vi tar ansvar för sorteringen. När lådan är full, byts den ut mot en tom låda. Vi byter från ert kontor, tyst och smidigt

Grovhämtning / Utrensningar

Ibland behöver man rensa arkiven eller bli av med större saker, som exempelvis möbler. Kontakta oss så ordnar vi med hämtning och transport.

Vi gör det enkelt att återvinna

RETURAB din återvinningspartner. Returab hämtar och återvinner alla restprodukter från ert kontor, allt från, returpapper, glas, metall och plast till farligt avfall och skrivbord. Materialen hämtas av säkerhetsgodkänd personal samt transporteras och lämnas för återvinning på godkända återvinningsanläggningar.