Våra tjänster

Återvinning

Vi erbjuder en komplett helhetslösning för ert kontor. Vi gör det enkelt för er att få en funktionell, mätbar och genomtänkt återvinningshantering. För att återvinna smart och minska er negativa miljöpåverkan

Vår fossilfria återvinning är smart, funktionell och effektiv. Med oss får du snabb tillgång till all information om just din återvinning. Med några klick kan du enkelt hämta underlag till ert hållbarhetsarbete.

Hur fungerar det, Hur kommer vi igång?

1. Analys

Tillsammans med er analyserar vi er återvinning. Vi kontrollerar avfallsvolymer, fraktioner, hantering och processer. Vi specificerar var i avfallstrappan ert avfall passar. Avfallstrappan är ett EU-direktiv i den svenska Miljöbalken som styr hur vi ska ta hand om vårt avfall.

2. Mål

Vi bestämmer målet för er återvinning. Vi vill att ert avfall ska hamna så högt upp som möjligt i avfallstrappan, vi vill alltså minimera avfall och maximera återvinning och återbruk.

3. Handlingsplan

Tillsammans skapar vi en handlingsplan. Det betyder att vi skräddarsyr er återvinning, optimerar logistik, transport, avfallsflöden, volymer, utrustning och tydliggör interna informationsflöden.

4. Rapport

Ert återvinningsarbete och er hållbarhet presenteras i en hållbarhetsrapport, som finns några klick bort på Mina Sidor. Här finner ni statistik för er återvinning, trender och materialflöden, koldioxidbesparingar m.m. Använd rapporten för klimatbokslut, miljörevisioner, och vid ISO-certifiering. Alla klimatberäkningar görs av tredje part.

5. Löpande förbättringar

Självklart arbetar vi med löpande optimeringar för att göra er återvinning ännu bättre. Medan vi arbetar samlar vi in data och feedback på vad som fungerar bra och förbättringsmöjligheter.